SVITA BR. 3 'EVROPA'
13. sep
20:00

Sava Centar

ODILO. ZATAMNjENjE. ORATORIJUM
BOLIVUD
GOЯKI – ALTERNATIVA ZA NEMAČKU?
ŠEST LICA TRAŽI PISCA
NO43 PRLjAVŠTINA
VEČNA RUSIJA
20. sep
19:00

Bitef teatar

PA’AM

20. sep. 2018. - Bitef teatar

21. sep. 2018. - Bitef teatar

21. sep. 2018. - Bitef teatar

PA’AM
ZAOSTAVŠTINA, KOMADI BEZ LjUDI
22. sep
20:00

Sava Centar

REKVIJEM ZA L.