Satnica pratećeg programa

Satnica pratećeg programa

13.09 . 21:30 Susreti sa autorima ODILO.ZATAMNjENjE.ORATORIJUM.   Sava centar   14.09. 12:00 EU dan na Bitefu   Debata IZAZOVI SAVREMENE DEMOKRATIJE EU info centar  19:00 EU dan na Bitefu   Izložba EVROPSKA GODINA KULTURNOG NASLEĐA - POZDRAV IZ SRBIJE   Jugoslovensko dramsko pozorište, hol   21:50 Susreti sa autorima /   ...

Opširnije
Susreti sa autorima

Susreti sa autorima

U okviru pratećeg programa Susreti sa autorima , Bitef nastavlja da neguje tradiciju javnih polemika između svojih autora i njihove publike. Od osnivanja Festivala, ovaj program zamišljen je kao prostor u kom se autori predstava iz glavnog programa susreću sa Bitefovom publikom da bi razgovarali o predstavama, procesima, umetničkim načelima, temama koje predstave pokreću, ali i o širem društvenom kontekstu u okviru kog su nastale. Svi značajni autori koji tokom su više od pola veka prikazali svoj rad na Bitefu bili su učesnici ovog programa, a svi vođeni razgovori su snimljeni, transkribovani i sačuvani u festivalskom arhivu, kao i u legatu Jovana Ćirilova, ...

Opširnije
Filozofski teatar

Filozofski teatar

„Filozofski teatar“ je projekat koji je započet u Hrvatskom narodnom kazalištu u Zagrebu 2014. godine i već tri godine se održava i u Narodnom pozorištu u Beogradu. Osnovan je sa željom da se ponovo uspostavi bliska veza između filozofije i pozorišta. Kako napominje pokretač projekta Srećko Horvat, „veza između filozofije i kazališta uvijek je bila jača nego veza između filozofije i bilo kojega drugog medija. Najpoznatija i najutjecajnija djela Žan Pol Sartra nedvojbeno su njegove drame, kao što je i Bertolt Breht promišljanju radikalne politike pristupio upravo kroz kazalište i putem njega razradio svoj epski teatar “. Pozorište je ...

Opširnije
SHOWCASE domaćih pozorišta

SHOWCASE domaćih pozorišta

Svake godine, Showcase domaćih pozorišta organizuje se s ciljem da se stranim gostima Bitefa pruži uvid u produkciju srpskih pozorišta. U koncipiranju programa, umetnički tim najviše obraća pažnju na visoke umetničke domete odabranih predstava, pri čemu one ne moraju nužno da odgovaraju umetničkim ili tematskim okvirima selekcije glavnog programa. Ipak, čini se da svaka od četiri predstave u ovom programu na određeni način korespondira s temom ovogodišnjeg festivala, uspostavljajući tako svojevrsni dijalog sa glavnim programom.   Posle prošlogodišnjeg „izleta“ programa u Suboticu, kada je publici predstavljena produkcija pozorišta na ...

Opširnije
Tribina - Međuprostori vizuelne umetnosti i teatra

Tribina - Međuprostori vizuelne umetnosti i teatra

Američki kritičar Majkl Frid objavio je 1967. godine esej „Umetnost i objektnost“ u kojem je, ističući razliku između modernizma i minimalne umetnosti, koristio termine „prezentnost“ i „teatralnost“, kao odlike prvog pojma, odnosno drugog. Ne upuštajući se u tumačenje ove distinkcije, konstatujemo da je pojam „teatralnost“ - koji kod Frida upućuje na artificijelnu konstrukciju, izveštačenost i „poziranje“ - time uveden u diskurs istorije umetnosti kao negativna oznaka za umetnost koja narušava ontologiju modernističkog dela i sistem ...

Opširnije
Bitef polifonija

Bitef polifonija

KAKO SI TI ŽIV? Devetnaesta Bitef POLIFONIJA, kao prateći program Bitefa posvećen ulozi pozorišnih umetnika i drugih stvaralaca u radu s mladima, održaće se ove godine od 15. do 21. septembra. Podstaknut konceptom 52. Bitefa, sloganom „Svet bez ljudi“ i usmerenjem na one umetničke pojave u savremenom pozorištu i izvođačkim umetnostima koje ukazuju na uznemirujuće društvene fenomene savremenog sveta, naslov 19. Bitef POLIFONIJE glasi „KAKO SI TI ŽIV?“. Otvarajući dijalog na teme koje su u fokusu ovogodišnjeg programa, Bitef POLIFONIJA nastavlja traganje za polifonom dramom i pozorištem kroz višeglasje, mnogozvučnost, varijacije i ...

Opširnije
EU DAN NA BITEFU

EU DAN NA BITEFU

Opširnije
Digitalizacija Bitefa

Digitalizacija Bitefa

Pozorište u dvadeset prvom veku zauzima sasvim novo mesto u javnom dijalogu. Nove tehnologije preuzimaju mnoge od funkcija drugih medija, pa i umetničkih, a ti mediji, sa svoje strane, moraju uvažiti osobenosti savremenih načina komunikacije koje sobom nose nov doživljaj vremena, prostora i sveta uopšte. Kultura i umetnost, kao živi segmenti duhovnog identiteta na nacionalnom ali i internacionalnom nivou, u uslovima najšire dostupnosti informacija, u obavezi su da svet spoznaju na nov i osoben način, u skladu sa izmenjenim parametrima, vrednostima i jezikom. Potrebno je takođe da se podstiču, neguju i ostvaruju inovativni umetnički sadržaji i ...

Opširnije
Bitef biblioteka

Bitef biblioteka

Opširnije
Vivisekcija Bitef organizma

Vivisekcija Bitef organizma

Edukativan program za mlade menadžere i producente u kulturi 17–21. septembar Kada se govori o Bitefu u kontekstu savremenog svetskog pozorišta, najčešće se misli na njegov programsko-umetnički značaj i selekciju u kojoj su svoje mesto našli skoro svi za istoriju teatra XX i početka XXI veka relevantni autori. Bitef je svih ovih godina davao prostor novim umetničkim tendencijama, ali i brinuo o savremenim kretanjima u oblasti festivalskog menadžmenta i pozorišne produkcije. Novine u umetničkom izrazu neraskidivo su bile povezane sa inovativnim praksama pozorišne organizacije. Zato s ...

Opširnije
Teatrologike

Teatrologike

TV serijal Teatrologike razmatra komplikovane društvene okolnosti u regionu, iz vizure pozorišnih stvaralaca koji u svojim delima i javnim istupima kritički promišljaju zajedničku prošlost, ali i  sadašnjost, povezujući raznolike umetničke izraze. u fokusu su pozorišni stvaraoci koji teže kreiranju jedinstvenog regionalnog kulturnog prostora kroz društveno- odgovorno stvaralaštvo. Svrha projekta je podsticanje kulturnog dijaloga u regionu i razmatranje postojeće situacije unutar pozorišnih sistema na prostorima Srbije i bivše Jugoslavije. Teatrologike predstavljaju principe rada, načine razmišljanja i kreativne procese svakog od odabranih umetnika pojedinačno. ...

Opširnije
After Ten

After Ten

  Sledeći dinamiku i koncept festivala, program After ten čine tematske žurke, organizovane nakon premijernih izvođenja predstava. Ove zabave odvijaju se na različitim alternativnim prostorima u gradu, a prate ih performansi, video animacije, izložbe i promocije. Program se organizuje u saradnji sa ambasadama i kulturnim centrima zemalja iz kojih dolaze predstave u glavnoj selekciji Bitefa. After ten zabave su jedinstveno mesto susreta učesnika i prijatelja festivala, publike Bitefa, stranih gostiju i predstavnika lokalnih i međunarodnih medija.   PROSTORI ODRŽAVANjA AFTER TEN OKUPLjANjA :   14. septembar Žurka povodom svečanog otvaranja festivala ...

Opširnije