Bitef polifonija

KAKO SI TI ŽIV?

Devetnaesta Bitef POLIFONIJA, kao prateći program Bitefa posvećen ulozi pozorišnih umetnika i drugih stvaralaca u radu s mladima, održaće se ove godine od 15. do 21. septembra. Podstaknut konceptom 52. Bitefa, sloganom „Svet bez ljudi“ i usmerenjem na one umetničke pojave u savremenom pozorištu i izvođačkim umetnostima koje ukazuju na uznemirujuće društvene fenomene savremenog sveta, naslov 19. Bitef POLIFONIJE glasi „KAKO SI TI ŽIV?“. Otvarajući dijalog na teme koje su u fokusu ovogodišnjeg programa, Bitef POLIFONIJA nastavlja traganje za polifonom dramom i pozorištem kroz višeglasje, mnogozvučnost, varijacije i kontrapunkt... sa svojim autorima, učesnicima i zainteresovanom publikom.

„KAKO SI TI ŽIV?“ je, u stvari, replika iz predstave Smrt fašizmu! O Ribarima i Slobodi, nove produkcije nezavisne omladinske trupe Reflektor teatra, oko koje se kreira čitav jedan polifoni programski blok sa autorskim radionicama pozorišnog procesa, koji tematski i problemski pokreću istraživanje savremene izvođačke prakse kao umetničkog polazišta za preispitivanje različitih vidova aktivizma, otvorenosti za lične priče i aktuelna društvena pitanja, za problematizovanje sećanja i prošlosti, za opterećenja života u sadašnjosti, ali i za vizije očekivane i bolje budućnosti.

Program se nastavlja započinjanjem nove inicijative, „NA LICU MESTA“, podstaknute uspehom prošlogodišnjeg organizovanog odlaska autobusom na gledanje predstave Alisa u autentičnim prostorima igranja, gde su scenu činili hodnici i holovi pozorišta u Lazarevcu. Ovogodišnjim programskim segmentom odlaska na lice mesta, Bitef POLIFONIJA poziva učesnike i publiku u Kragujevac, gde će se upoznati s novim projektom, procesom rada, kompleksnom scenskom postavkom i specifičnim konceptom pozorišta zajednice predstave Dvesta Knjaževsko-srpskog teatra.

U svetskoj godini posvećenoj kulturnom nasleđu, Bitef POLIFONIJA daje podršku razvoju alternativnog čitanja epike i ispitivanju ideoloških matrica narodnih pesama čije dejstvo snažno određuje i savremene društvene odnose. U okviru projekta Epske igrice, Umetničke grupe Hop.La! (prošle godine izvedeno Zidanje Skadra), ove godine će na Bitef POLIFONIJI biti premijerno izvedena Ženidba Dušanova.  

Od posebnog značaja za program Bitef POLIFONIJE je pogled u budućnost i obeležavanje njenog dvadesetog izdanja sledeće godine. U saradnji sa Filmkulturom - Udruženjem za edukaciju u oblasti audiovizuelne kulture, zainteresovani će imati priliku da učestvuju u „Izvođenju prisustva: radionici o arhiviranju i bivanju“. U fokusu je poigravanje sa idejom poteklom iz digitalnih medija, odnosno izazovom koje digitalni mediji postavljaju svojim sve prisutnijim oblicima izražavanja i postojanja u svetu koji nas okružuje. 

Urednički tim 19. Bitef Polifonije

KAKO SI TI ŽIV?

KAKO SI TI ŽIV?

Razvijajući svoj polifoni koncept i pozivajući se na fenomen „čudnih petlji“, Bitef POLIFONIJA i ove godine osluškuje, otkriva i osnažuje glasove onih koji su njeni autori, učesnici i publika. Jer, u traganju za polifonom dramom i pozorištem koje je otvoreno za višeglasje, mnogozvučnost, varijacije i kontrapunkt... program Bitef POLIFONIJE se razvija i živi kao jedna velika kreativna fuga u kojoj su isprepletani različiti glasovi, raznovrsne ideje, umetnički izrazi, životna pitanja koja tragaju za odgovorima, kao i paradoksi koji iz toga slede. Otvaranje 19. Bitef POLIFONIJE posvećeno je pitanju kako Polifonija živi (u nama, oko i mimo nas). Interaktivne ...

Opširnije
SMRT FAŠIZMU: O Ribarima i Slobodi

SMRT FAŠIZMU: O Ribarima i Slobodi

Ovo je dokumentarna predstava, ali ne i biografska drama. Istražujući priču o Ivu Loli Ribaru, njegovoj porodici, verenici Slobodi Trajković, ali i čitavoj generaciji mladih ljudi koji su dali svoje živote u borbi protiv fašizma, autori predstave žele da, pre svega, kažu nešto o svojoj generaciji; sebi; današnjim herojima i idealima u koje veruju. O tome kako oni razumeju borbu protiv fašizma danas i tome šta priča o porodici Ribar znači njima lično; u savremenom političkom trenutku obeleženom istorijskim revizionizmom i jačanjem nacionalističkih struja, u regionu, ali i u čitavoj Evropi. Nakon predstave - interaktivna prezentacija ...

Opširnije
RITAM POBUNE: KO SI TI I GDE UDARAŠ?

RITAM POBUNE: KO SI TI I GDE UDARAŠ?

Autor originalne muzike za predstavu Smrt Fašizmu: O Ribarima i Slobodi je Dragoljub Đuričić, muzičar, kompozitor, muzički pedagog, ali pre svega: aktivista - predvodnik dobošarskog kolektiva, koji su sledili ljudi na ulicama Beograda tokom demonstracija protiv režima Slobodana Miloševića. Dajući ritam opštenarodnoj pobuni protiv diktatorske vlade, Đuričić je u istoriji naše zemlje zapamćen kao čovek koji je bubnjarskim palicama podigao revoluciju. Danas, pored svog stalnog prisustva na muzičkoj sceni u regionu, Đuričić redovno vodi bubnjarske i dobošarske radionice za različite grupe, a jedna od njih je i glumačka postava ...

Opširnije
KOSTIM ZA SUPERHEROJE: KO SI TI I KAKO SE OBLAČIŠ?

KOSTIM ZA SUPERHEROJE: KO SI TI I KAKO SE OBLAČIŠ?

Dobitnica ovogodišnje Sterijine nagrade za kostimografiju i autorka kostima za predstavu Smrt fašizmu: O Ribarima i Slobodi drži radionicu osmišljavanja kostima koji ističu i ospoljavaju superherojske moći njegovih autora. Oslanjajući se na aktivistički moto Centra E8 i Reflektor teatra: „Mladi su superheroji svojih života i našeg društva“, Ivana Nestorović će polaznicma radionice pomoći da otkriju svoje supermoći, ali i da ih ospolje i prikažu, kroz odevanje. Radionica je namenjena svima zainteresovanim za kostim, dizajn i likovnu umetnost.

Opširnije
MAPIRANjE PROSTORA I SEĆANjA – GRAD I PORODICA RIBAR

MAPIRANjE PROSTORA I SEĆANjA – GRAD I PORODICA RIBAR

Radionica je razvijena tokom rada na predstavi Smrt fašizmu: O Ribarima i Slobodi kao okvir za istraživanje grada i prostora u kontekstu kulture sećanja. Zasnovana je na idejama psihogeografije kao studije efekata koje geografska sredina ima na emocije i ponašanja pojedinca (Guy Debord) u cilju mapiranja prostora povezanih sa porodicom Ribar, kao i našeg odnosa i doživljaja istih. Istražićemo zajedno pejzaž naših sećanja, konstruisan postojećim narativima, ali i pokušati da intervencijom tela u prostoru ispišemo nove. Radionica je namenjena studentima, nastavnicima, nezavisnoj sceni (neophodno je ...

Opširnije
LIČNO JE POLITIČKO: ZAŠTO SI TI U POZORIŠTU?

LIČNO JE POLITIČKO: ZAŠTO SI TI U POZORIŠTU?

Autori ove radionice rade kao pozorišno-aktivistički i koautorski tandem, u okviru Centra E8 i Reflektor teatra. Zajedno su koncipirali metod kolektivnog autorstva nazvan „Pozorište kao omladinski rad“, a ova radionica tiče se aktivističkog aspekta njihovog metoda. Kroz moderiranu diskusiju i pozorišne igre, autori će polaznicima otkriti tehnike uz pomoć kojih mogu da „pronađu“ i „daju glas“ svom Ja. Praveći pozorište sa stavom, u kom su izvođači i koautori predstave, Milena i Vojkan će na ovoj radionici inicirati polaznike u proces rada na imaginarnoj predstavi, čija su tema ...

Opširnije
1. SE PRIMAM: ZAŠTO JE VAŽNO BITI PRVI?

1. SE PRIMAM: ZAŠTO JE VAŽNO BITI PRVI?

Ova radionica preispituje fenomen „prvstva“ u kulturnom nasleđu kroz različite faze stvaralačkog procesa, od nastanka kulturnog sadržaja do promocije završnog rada. Potrudićemo se da preispitamo i osvestimo mehanizme borbe za prvo mesto u kulturnom prostoru promatrajući ovu pojavu sinhrono i dijahrono, s fokusom na poslednjih nekoliko godina. Učesnici će imati priliku da podele svoje iskustvo u kompleksnom kontekstu prvstva kao i da pomognu da se razmotre sledeća pitanja: Zbog čega nam je važno da budemo prvi? Koliko istražujemo pre nego što nešto nazovemo prvim? Na koji način definišemo svoj rad kako bismo ga ...

Opširnije
IZVOĐENjE PRISUSTVA: RADIONICA O ARHIVIRANjU I BIVANjU

IZVOĐENjE PRISUSTVA: RADIONICA O ARHIVIRANjU I BIVANjU

Kada govorimo o arhiviranju, te audiovizuelnim medijima u korelaciji sa izvođačkim umetnostima, mislimo prevashodno na zapis koji će služiti za naknadno gledanje. Pa ipak, u trenutku u kom nedostatak vremena i ogroman protok informacija čitave generacije onesposobljuju reprodukciju, a pomenuti zapis ostaje samo formalni zahtev institucije ili organizacije, postavlja se pitanje potrebe za ovakvim načinom arhiviranja, a samim tim i potrebe za prisustvom. Kao autore, neumitno nas se tiče u kom su odnosu druge umetničke prakse s našim stvaralačkim tendencijama, a pogotovo ukoliko su ove potonje povezane sa ...

Opširnije
DVESTA

DVESTA

Petar Mihajlović „Tekst dramskog omnibusa Dvesta ’žanrovski’ je, nalik samom životu, ’ sve ’: dokumentarizam i fantastika, parodija i tragedija, melodrama i horor, komedija i opelo, poezija i mašine, glad i alavost, partija i pasoš, novac i vazduh, smrt, ali možda i nekakva nada!“ Petar Mihajlović, autor teksta i dramaturg   „To je priča o istoriji naše budućnosti - jedna sintagma koja govori o tome da nam se sve ponavlja, s nadom na kraju predstave - dete koje je zaboravljeno i sve vreme prisutno u predstavi, ali se ne vidi - nada za budućnost. Postavljaju se tu pitanja i o krvi i istoriji, o crvenoj boji u ...

Opširnije
EPSKE IGRICE – Ženidba Dušanova

EPSKE IGRICE – Ženidba Dušanova

Nakon tragično intonirane i polemički obojene epske igrice Zidanja Skadra , Umetnička grupa Hop.La! s radošću vas poziva na svadbu. Dok čekaju da se obavi ceremonija venčanja srpskog cara Dušana i latinske princeze Roksande, gosti iz Prizrena, Vučitrna, Leđana i sa Šar-planine upoznaće se sa okolnostima i krivičnim delima koja prethode ovom svečanom događaju. Ako neko ima nešto protiv ovog bračnog i/ili političkog saveza, neka kaže sada, ili nek zauvek ćuti. Veselje je namenjeno učesnicima starijim od 11 godina. PODRŠKA: Rekonstrukcija Ženski fond i Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije Posle predstave sledi ...

Opširnije