Pozorište u dvadeset prvom veku zauzima sasvim novo mesto u javnom dijalogu. Nove tehnologije preuzimaju mnoge od funkcija drugih medija, pa i umetničkih, a ti mediji, sa svoje strane, moraju uvažiti osobenosti savremenih načina komunikacije koje sobom nose nov doživljaj vremena, prostora i sveta uopšte. Kultura i umetnost, kao živi segmenti duhovnog identiteta na nacionalnom ali i internacionalnom nivou, u uslovima najšire dostupnosti informacija, u obavezi su da svet spoznaju na nov i osoben način, u skladu sa izmenjenim parametrima, vrednostima i jezikom. Potrebno je takođe da se podstiču, neguju i ostvaruju inovativni umetnički sadržaji i savremena komunikacija u pozorištu.

Bitef teatar nastoji da kreira jedinstveno mesto pristupa digitalizovanoj kulturnoj građi Festivala kroz različite projekte. Ovog puta, jednim modernim retrospektivnim online katalogom BITEFA daće uvid u sistematizovane umetničke tokove i pružiće kompetentan komentar na protekli period sveta u promeni.

Univerzitetska biblioteka ,,Svetozar Marković“ strateški je partner BITEF teatra u oblastima digitalizacije materijala povezanih sa prethodnim Festivalima,  prezentacijom digitalizovane građe široj javnosti i trajnim čuvanjem digitalizovanih materijala. Biblioteka je u prethodnom periodu uspešno realizovala desetak projekata o digitalizaciji i digitalnoj tehnologiji od nacionalnog značaja, podržanih od Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije, a takođe je bila partner u dva značajna CIP ICT-PSP projekta digitalizacije Evropske komisije. Trenutno je partner u projektu H2020 READ.

Od septembra 2018. godine digitalizovani materijali u vezi sa prethodnim BITEF-festivalima dostupni su javnosti za pretraživanje, čitanje i preuzimanje na Internet-prezentaciji digitalniarhivbitefa.unilib.rs, koja sadrži četiri veće celine: kataloge, plakate, fotografije i snimke-inserte predstava. Pored uobičajenih opcija prelistavanja, moguće je pretražiti sve kataloge po rečima koje zadaje korisnik, preuzeti stranice na kojima se nalaze zadate reči ili iskopirati delove teksta.  

DIGITALIZACIJA BITEFA  je online izdanje koje istovremeno predstavlja: specifičan katalog, monografiju Festivala, svedočanstvo i prilog kulturnoj politici i kulturnom životu grada i zemlje domaćina, leksikon savremene domaće, evropske i svetske pozorišne umetnosti, uvod u praksu savremene pozorišne umetnosti, edukativno sredstvo, bazu za istraživanja i stvaranja novih sadržaja, deo digitalnog kulturnog nasleđa Srbije. To je takođe doprinos afirmaciji multikulturnog umetničkog prostora.

mr Vesna Bogunović i dr Adam Sofronijević, inicijatori i koautori projekta

 

Pored koautora, u projektu učestvuju: prof. dr Aleksandar Jerkov, Nikola Smolenski, Matea Milošević, Nikola Krsmanović, Nemanja Žikić, Vukosav Sredojević, Dragana Popović, Bojan Nikolić, Sandra Spasić, Aleksandra Tica iz Univerzitetske biblioteke ,,Svetozar Marković“, kao i Jelena Stojanović i Nenad Šugić, saradnici Bitef teatra.

 

Digitalizacija BITEFA realizovana je 2018. godine u okviru projekta ,,Pretraživo kulturno nasleđe Srbije: bogaćenje digitalne riznice biserima periodičnih izdanja“, koji je podržalo Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije.

 

Ova digitalna postavka biće zvanično predstavljena javnosti 10. septembra u 19:00 časova, u Galeriji Novembar, Kursulina 22, Beograd.

 

Galerija Novembar je galerija savremene umetnosti koja svoju galerijsku ponudu bazira na inovativnoj, visokokvalitetnoj umetnosti internacionalno afirmisanih umetnika mlađe i srednje generacije iz Srbije i regiona