Соњa Жугић

Соњa Жугић

“I went to Philosophy Theatre today and talked about petite bourgeoise theatre, and I think this is what we have just seen. It’s theatre which could reflect the reality more than this. But it was fun, music and the actors are great.”

Suzana Rakić, pensioner

 

Very good, as expected from Maja Pelević, those are her topics. She presents reality in a satirical manner, not just here but generally. This is a universal topic of transition, privatization, foreign investments, and the position of culture in all that; that culture is the least important issue during the transformation of economy.”

Srećko Horvat, philosopher

If it wasn’t for this political situation, if I were a foreigner, I wouldn’t find it interesting. I think that a performance has to offer something more than this.”

Ana Lazić

 

Excellent performance! This performance is the Bollywood we are living. A real ornamental performance and since that kind of performances sometimes come to Bitef too, this is one of them. Very witty, with excellent songs!”

Predrag Todorović

 

Very witty! The performance reflects our reality. I’d like to mention costume and set design, this is not something I’m used to seeing in theatre. The actors are amazing! Really great!”

Sofija Mijatović

''Данас сам била на Филозофском театру, па сам причала о том petty bourgeoisie театру, чини ми се да смо то сада гледали. То је театар који би можда више могао рефлектовати ту реалност. Иначе је јако забавно, музика и глумци су супер.''

Сузана Ракић, пензионер

 

''Очекивано добро од Маје Пелевић, то су теме којима се она бави. На један сатиричан начин приказује реалност, не само овде. Ово је универзална тема транзиције, приватизације, страних инвестиција и тога на који начин се култура у свему томе налази, и колико је култура задња рупа на свирали када се трансформира економија.''

Срећко Хорват, филозоф

 

''Да није оваква политичка ситуација, да сам дошла као странац, не би ми било интересантно. Милим да представа мора да има нешто више.''

Ана Лазић

 

''Представа је сјајна! Представа је наш Боливуд који ми живимо. Права декоративна представа, пошто и тога има некад на Битефу, ово је права таква представа. Јако духовита, са одличним сонговима!''

Предраг Тодоровић

 

''Било је веома духовито! Представа осликава нашу реалност. Посебно бих издвојила костим и сценографију, нисам навикла на овако нешто у позоришту. Глумци су сјајни! Све похвале!''

Софија Мијатовић