Сатница пратећег програма

Сатница пратећег програма

13.09 . 21:30 Сусрети са ауторима ОДИЛО.ЗАТАМЊЕЊЕ.ОРАТОРИЈУМ.   Сава центар   14.09. 12:00 ЕУ дан на Битефу   Дебата ИЗАЗОВИ САВРЕМЕНЕ ДЕМОКРАТИЈЕ ЕУ инфо центар  19:00 ЕУ дан на Битефу   Изложба ЕВРОПСКА ГОДИНА КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА - ПОЗДРАВ ИЗ СРБИЈЕ   Југословенско драмско позориште, хол   21:50 Сусрети са ауторима /   ...

Опширније
Сусрети са ауторима

Сусрети са ауторима

У оквиру пратећег програма Сусрети са ауторима , Битеф наставља да негује традицију јавних полемика између својих аутора и њихове публике. Од оснивања Фестивала, овај програм замишљен је као простор у ком се аутори представа из главног програма сусрећу са Битефовом публиком да би разговарали о представама, процесима, уметничким начелима, темама које представе покрећу, али и о ширем друштвеном контексту у оквиру ког су настале. Сви значајни аутори који током су више од пола века приказали свој рад на Битефу били су учесници овог програма, а сви вођени разговори су снимљени, транскрибовани и сачувани у фестивалском архиву, као и у легату Јована Ћирилова, ...

Опширније
Филозофски театар

Филозофски театар

„Филозофски театар“ је пројекат који је започет у Хрватском народном казалишту у Загребу 2014. године и већ три године се одржава и у Народном позоришту у Београду. Основан је са жељом да се поново успостави блиска веза између филозофије и позоришта. Како напомиње покретач пројекта Срећко Хорват, „веза између филозофије и казалишта увијек је била јача него веза између филозофије и било којега другог медија. Најпознатија и најутјецајнија дјела Жан Пол Сартра недвојбено су његове драме, као што је и Бертолт Брехт промишљању радикалне политике приступио управо кроз казалиште и путем њега разрадио свој епски театар “. Позориште је ...

Опширније
SHOWCASE домаћих позоришта

SHOWCASE домаћих позоришта

Сваке године, Showcase домаћих позоришта организује се с циљем да се страним гостима Битефа пружи увид у продукцију српских позоришта. У конципирању програма, уметнички тим највише обраћа пажњу на високе уметничке домете одабраних представа, при чему оне не морају нужно да одговарају уметничким или тематским оквирима селекције главног програма. Ипак, чини се да свака од четири представе у овом програму на одређени начин кореспондира с темом овогодишњег фестивала, успостављајући тако својеврсни дијалог са главним програмом.   После прошлогодишњег „излета“ програма у Суботицу, када је публици представљена продукција позоришта на ...

Опширније
Трибина - Међупростори визуелне уметности и театра

Трибина - Међупростори визуелне уметности и театра

Амерички критичар Мајкл Фрид објавио је 1967. године есеј „Уметност и објектност“ у којем је, истичући разлику између модернизма и минималне уметности, користио термине „презентност“ и „театралност“, као одлике првог појма, односно другог. Не упуштајући се у тумачење ове дистинкције, констатујемо да је појам „театралност“ - који код Фрида упућује на артифицијелну конструкцију, извештаченост и „позирање“ - тиме уведен у дискурс историје уметности као негативна ознака за уметност која нарушава онтологију модернистичког дела и систем ...

Опширније
Битеф полифонија

Битеф полифонија

КАКО СИ ТИ ЖИВ? Деветнаеста Битеф ПОЛИФОНИЈА, као пратећи програм Битефа посвећен улози позоришних уметника и других стваралаца у раду с младима, одржаће се ове године од 15. до 21. септембра. Подстакнут концептом 52. Битефа, слоганом „Свет без људи“ и усмерењем на оне уметничке појаве у савременом позоришту и извођачким уметностима које указују на узнемирујуће друштвене феномене савременог света, наслов 19. Битеф ПОЛИФОНИЈЕ гласи „КАКО СИ ТИ ЖИВ?“. Отварајући дијалог на теме које су у фокусу овогодишњег програма, Битеф ПОЛИФОНИЈА наставља трагање за полифоном драмом и позориштем кроз вишегласје, многозвучност, варијације и ...

Опширније
ЕУ ДАН НА БИТЕФУ

ЕУ ДАН НА БИТЕФУ

Опширније
Дигитализација Битефа

Дигитализација Битефа

Позориште у двадесет првом веку заузима сасвим ново место у јавном дијалогу. Нове технологије преузимају многе од функција других медија, па и уметничких, а ти медији, са своје стране, морају уважити особености савремених начина комуникације које собом носе нов доживљај времена, простора и света уопште. Култура и уметност, као живи сегменти духовног идентитета на националном али и интернационалном нивоу, у условима најшире доступности информација, у обавези су да свет спознају на нов и особен начин, у складу са измењеним параметрима, вредностима и језиком. Потребно је такође да се подстичу, негују и остварују иновативни уметнички садржаји и ...

Опширније
Битеф библиотека

Битеф библиотека

Опширније
Вивисекција Битеф организма

Вивисекција Битеф организма

Едукативан програм за младе менаџере и продуценте у култури 17–21. септембар Када се говори о Битефу у контексту савременог светског позоришта, најчешће се мисли на његов програмско-уметнички значај и селекцију у којој су своје место нашли скоро сви за историју театра XX и почетка XXI века релевантни аутори. Битеф је свих ових година давао простор новим уметничким тенденцијама, али и бринуо о савременим кретањима у области фестивалског менаџмента и позоришне продукције. Новине у уметничком изразу нераскидиво су биле повезане са иновативним праксама позоришне организације. Зато с ...

Опширније
Театрологике

Театрологике

TВ серијал Театрологике разматра компликоване друштвене околности у региону, из визуре позоришних стваралаца који у својим делима и јавним иступима критички промишљају заједничку прошлост, али и  садашњост, повезујући разнолике уметничке изразе. у фокусу су позоришни ствараоци који теже креирању јединственог регионалног културног простора кроз друштвено- одговорно стваралаштво. Сврха пројекта је подстицање културног дијалога у региону и разматрање постојеће ситуације унутар позоришних система на просторима Србије и бивше Југославије. Театрологике представљају принципе рада, начине размишљања и креативне процесе сваког од одабраних уметника појединачно. ...

Опширније
Афтер Тен

Афтер Тен

  Следећи динамику и концепт фестивала, програм Афтер тен чине тематске журке, организоване након премијерних извођења представа. Ове забаве одвијају се на различитим алтернативним просторима у граду, а прате их перформанси, видео анимације, изложбе и промоције. Програм се организује у сарадњи са амбасадама и културним центрима земаља из којих долазе представе у главној селекцији Битефа. Афтер тен забаве су јединствено место сусрета учесника и пријатеља фестивала, публике Битефа, страних гостију и представника локалних и међународних медија.   ПРОСТОРИ ОДРЖАВАЊА АФТЕР ТЕН ОКУПЉАЊА :   14. септембар Журка поводом свечаног отварања фестивала ...

Опширније