13.09.

21:30

Susreti sa autorima

ODILO.ZATAMNjENjE.ORATORIJUM. 

Sava centar

 

14.09.

12:00

EU dan na Bitefu

 

Debata

IZAZOVI SAVREMENE DEMOKRATIJE

EU info centar 

19:00

EU dan na Bitefu

 

Izložba

EVROPSKA GODINA KULTURNOG NASLEĐA - POZDRAV IZ SRBIJE

 

Jugoslovensko dramsko pozorište, hol

 

21:50

Susreti sa autorima /

 

SVITA BR. 3 ‘EVROPA’ 

Jugoslovensko dramsko pozorište

22:00

After Ten

Koktel povodom svečanog otvaranja festivala 

Restoran 5A Soba 

15.09.

12:00

Filozofski Teatar

OLIVER FRLjIĆ I SREĆKO HORVAT 

Narodno pozorište u Beogradu, Velika scena

16:00

Bitef polifonija 

 

Otvaranje

KAKO SI TI ŽIV?

 

 

Bitef teatar 

21:45

Susreti sa autorima

BOLIVUD 

Narodno pozorište u Beogradu

16.09.

16:00

Bitef Polifonija

Predstava 

SMRT FAŠIZMU: O RIBARIMA I SLOBODI

 

Bitef teatar 

17:30

Bitef biblioteka

Promocija knjiga

KRITIČAR JE PRISUTAN: KA OTELOTVORENOJ KRITICI 

Festivalski centar

17:30

Showcase domaćih pozorišta

REŽIM LjUBAVI 

Atelje 212, Scena „Petar Kralj”

21:40

Susreti sa autorima

GOЯKI - ALTERNATIVA ZA NEMAČKU?

Beogradsko dramsko pozorište

17.09.

17:00

Edukativni program

Predavanje

VIVISEKCIJA BITEF ORGANIZMA - FESTIVALSKI MENADžMENT 

Prof. dr Milena Dragićević Šešić

Festivalski centar 

12:00

Bitef Polifonija

Radionica

RITAM POBUNE: KO SI TI I GDE UDARAŠ?

 

Ustanova kulture „Parobrod"

 

16:00

Bitef Polifonija

Radionica

KOSTIM ZA SUPERHEROJE: KO SI TI I KAKO SE OBLAČIŠ?

 

Ustanova kulture „Parobrod"

18:00

Showcase domaćih pozorišta

JAMI DISTRIKT 

Bitef teatar

 

21:50

Susreti sa autorima

ŠEST LICA TRAŽI PISCA

Atelje 212

 

18.09.

11:00

Bitef Polifonija

Radionica 

MAPIRANjE PROSTORA I SEĆANjA - GRAD I PORODICA RIBAR

 

Ustanova kulture „Parobrod"

 

12:00

Edukativni program

Predavanje

VIVISEKCIJA BITEF ORGANIZMA - FESTIVALSKI MENADžMENT

Prof. dr Ivan Medenica

Festivalski centar

 

16:00 Edukativni program

VIVISEKCIJA BITEF ORGANIZMA - FESTIVALSKI MENADžMENT

Studija slučaja
BITEF
Jelena Knežević, Filip Vujošević

Festivalski centar  

16:00

Bitef Polifonija

Radionica 

LIČNO JE POLITIČKO: ZAŠTO SI TI U POZORIŠTU?

 

Ustanova kulture „Parobrod"

 

17:30

Bitef biblioteka

Promocija knjiga

ALWAYS CONTEXTUALIZE!

AN UNTIMELY BOOK. CRITICAL PRACTICE (MADE IN YUGOSLAVIA) 3

Festivalski centar 

 

22:15

Susreti sa autorima

NO43 PRLjAVŠTINA 

Pozorište na Terazijama

 

19.09.

16:00 Edukativni program

VIVISEKCIJA BITEF ORGANIZMA - FESTIVALSKI MENADžMENT

IBERO AMERICAN THEATRE FESTIVAL BOGOTÁ

Studija slučaja

 Catalina Amador

   

13:00

Bitef Polifonija

Radionica

  1. SE PRIMAM: ZAŠTO JE VAŽNO BITI PRVI?

        

Ustanova kulture „Parobrod"

 

16:00

Bitef Polifonija

Radionica

IZVOĐENjE PRISUSTVA: RADIONICA O ARHIVIRANjU I BIVANjU

 

Ustanova kulture „Parobrod"

 

19:20

Susreti sa autorima

VEČNA RUSIJA

Narodno pozorište u Beogradu

 

20.09.

12:00 Promocija

Dokumentarni TV serijal

 TEATROLOGIKE

Festivalski centar   

17:30

Bitef biblioteka

Promocija knjige 

SCENSKI DIZAJN KAO UMETNOST

 

Festivalski centar 

 

20:00

Bitef Polifonija

Predstava 

DVESTA

 

Knjaževsko-srpski teatar, Kragujevac

 

20:15

Susreti sa autorima

PA’AM

Bitef teatar 

 

20:30

Showcase domaćih pozorišta

URNEBESNA TAMA

Atelje 212, Scena „Petar Kralj”

 

22:00

After Ten

Koktel povodom predstave PA’AM 

Klub Bitef teatra

 

21.09.

11:00

Edukativni program

Predavanje

VIVISEKCIJA BITEF ORGANIZMA - FESTIVALSKI MENADžMENT

Svetlana Strunić

Festivalski centar

 

16:00

Bitef polifonija

Predstava 

EPSKE IGRICE - ŽENIDBA DUŠANOVA

 

Klub Bitef teatra

 

17:30

Bitef biblioteka

Promocija knjige 

MUZIČKO POZORIŠTE KAO UMETNIČKA SINTEZA

 

Festivalski centar 

 

19:00

Tribina

MEĐUPROSTORI VIZUELNE UMETNOSTI I TEATRA

Visoka škola socijalnog rada

20;00

Showcase domaćih pozorišta

KLOŠMERL

Beogradsko dramsko pozorište,

Scena „Rade Marković“

 

21:50

Susreti sa autorima

ZAOSTAVŠTINA, KOMADI BEZ LjUDI 

Pozorište na Terazijama

 

22.09.

22:00

Susreti sa autorima

REKVIJEM ZA L. 

Sava Centar

 

22:00

After Ten

Koktel zatvaranja i proglašenje pobednika

Hotel Hyatt Regency, Focaccia Restaurant & Lounge