Režim ljubavi je komedija kojom autorka teksta istražuje, analizira, komentariše i kritikuje različite aranžmane ljubavnog sparivanja u savremenom kulturnom kontekstu instant komunikacija na društvenim mrežama, onlajn dejting sajtovima i aplikacijama, te probleme uspostavljanja komunikacije među partnerima, onima koji participiraju u određenom ljubavnom aranžmanu: monogamna veza, serijska monogamija, veza sa preljubama, trijade, celibat, brakovi…do suočavanja sa fenomenom poliamorije (aranžmana koji podrazumeva ljubavni odnos - seksualni i emocionalni - u kome učestvuje više subjekata u najrazličitijim vrstama sparivanja). Režim ljubavi je komad koji je Atelje 212 naručio autorki Tanji Šljivar, a u sklopu repertoarske strategije razvoja i negovanja savremenog domaćeg i stranog dramskog teksta.

 

BOJAN ĐORĐEV je pozorišni umetnik iz Beograda, obrazovan u polju pozorišta i teorije umetnosti u Beogradu na Fakultetu dramskih umetnosti i Univerzitetu umetnosti, i u Amsterdamu na DasArts. Pored Beograda, njegovi radovi prikazivani su u Berlinu, Briselu, Amsterdamu, Njujorku, Šangaju, Beču, Cirihu, Lisabonu, Zagrebu, Rijeci, Ljubljani... Inscenirao je tekstove  E. Gibera, E. Jelinek, Dž. Džojsa, G. Ferčeca, I. Sajko, ali i tri opere, uključujući Les enfants terribles  Ž. Koktoa i F. Glasa. Član je uredničkog kolektiva i suosnivač platforme Teorija koja Hoda i TkH časopisa za teoriju izvođačkih umetnosti 2001-2017. U recentnoj umetničkoj praksi, Đorđev istražuje potencijalne javne, performativne formate marksističke misli i nasleđa levice. Njegov performans Diskretni šarm marksizma izvodi se već pet godina u Evropi, a sad i u Aziji, i preveden je na  deset jezika. U proleće 2016. putovao je do Buenos Ajresa teretnim brodom da bi za potrebe performansa Said to Contain proučavao zapetljanu koreografiju svetske trgovine.