БЛАГАЈНА

Благајна
адреса: Теразије 29
телефони:+381 11 32 49 442, + 381 69 899 24 00
Мејл:

Детаљнији подаци и радно време

Имате неко питање?

Молимо Вас да попуните формулар са што више података како би наша служба могла што детаљније да пружи одговор.

Битеф - дирекција

Адреса: Теразије 29/I, 11000 Београд, Србија

Телефон: +381 11 32 43 108, +381 11 32 43 109

Факс: +381 11 33 46 917; +381 11 32 36 234

Мејл:

Благајна Битефа

Адреса: Позориште на Теразијама, Теразије 29

Телефон: + 381 69 899 24 00

Мејл: