Свечано отварање интерактивне дигиталне поставке ДИГИТАЛИЗАЦИЈА БИТЕФА

Позориште у 21. веку заузима сасвим ново место у јавном дијалогу. Битеф театар настоји да креира јединствено место приступа дигитализованој културној грађи Фестивала кроз различите пројекте. Овог пута, једним модерним ретроспективним онлајн издањем под називом ДИГИТАЛИЗАЦИЈА БИТЕФА даће увид у систематизоване уметничке токове и пружиће компетентан коментар на протекли период света у промени.

ДИГИТАЛИЗАЦИЈА БИТЕФА истовремено представља: специфичан каталог, монографију Фестивала, сведочанство и прилог културној политици и културном животу града и земље домаћина, лексикон савремене домаће, европске и светске позоришне уметности, увод у праксу савремене позоришне уметности, едукативно средство, базу за истраживања и стварања нових садржаја, део дигиталног културног наслеђа Србије. То је такође допринос афирмацији мултикултурног уметничког простора.

Универзитетска библиотека ,,Светозар Марковић“ стратешки је партнер Битеф театра у областима дигитализације материјала повезаних са претходним Фестивалима, презентацијом дигитализоване грађе широј јавности и трајним чувањем дигитализованих материјала.

Дигитализација Битефа реализована је 2018. године у оквиру пројекта ,,Претраживо културно наслеђе Србије: богаћење дигиталне ризнице бисерима периодичних издања“, који је подржало Министарство културе и информисања Републике Србије.

Ова дигитална поставка биће званично представљена јавности 10. септембра у 19:00 часова, у Галерији Новембар, Курсулина 22, Београд.

Током трајања Фестивала, ову дигиталну поставку ћете моћи да погледате у Фестивалском центру (у Комбанк дворани).

 

Партнери: I&F McCann Група и Галерија Новембар

Свечано отварање подржали су: Carnex и Вила Јелена.