Када се говори о Битефу у контексту савременог светског позоришта, најчешће се мисли на његов програмско-уметнички значај и селекцију у којој су своје место нашли скоро сви за историју театра XX и почетка XXI века релевантни аутори. Битеф је свих ових година давао простор новим уметничким тенденцијама, али и бринуо о савременим кретањима у области фестивалског менаџмента и позоришне продукције. Новине у уметничком изразу нераскидиво су биле повезане са иновативним праксама позоришне организације. Зато с правом можемо рећи да је историја Битефа и историја савременог менаџмента фестивала.

Актуелни модел организације Битефа је спој наслеђених вредности и савремених тенденција у менаџменту, озбиљног стратешког промишљања и спонтано насталих пракси, менаџмента у култури, кризног менаџмента и агилног пројектног менаџмента. У том смислу, он представља потентну студију случаја како у локалном тако и у међународном контексту.

Током трајања 52. Битефа, тим фестивала заједно са екстерним стручњацима и младим колегама из целог света, у циљу истраживања и стицања нових практичних искустава, извршиће „менаџерску вивисекцију“ над Битефом. Петодневни едукативни програм осмишљен је као размена знања, идеја и искустава између стручњака и искуснијих фестивалских менаџера и њихових млађих колега. Програм је базиран на различитим едукативним форматима као што су: менторски рад, интершип, стручна предавања, радионице и презентације, с циљем да се отвори простор за унапређивање постојећих и стицање нових знања и вештина, те за даљи професионални развој и напредак у каријери.

Уредница програма: Јелена Кнежевић

Предавачи:

  • проф др Милена Драгићевић Шешић, редовна професорка на Факултету драмских уметности у Београду, шефица UNESCO катедре за културну политику и менаџмент Универзитета уметности у Београду;
  • проф. др Иван Меденица, редовни професор на Факултету драмских уметности у Београду, уметнички директор Битефа;
  • Срђан Шапер, водећи стручњак у области тржишних комуникација, оснивач McCann групе
  • Светлана Струнић, мастер права европских интеграција, адвокат

Презентације:

  • Битеф (Јелена Кнежевић, Филип Вујошевић), Ibero American Theatre Festival Bogota (Каталина Амадор)

Ментори:

  • Александра Делић, Милорад Јовановић, Јелена Стојановић, Анђелка Јанковић, Тамара Повић, Сања Љумовић, Миља Вуковић, Драгана Дорословац

Илустрација:

Визуелни идентитет 32. Битеф: I&F McCann-Erickson Beograd / Visual identity 32nd Bitef: I&F McCann-Erickson Belgrade