Fotografija: Danijel Nemet

Fotografija: Danijel Nemet

Dr JUDIT ČAKI je pozorišna kritičarka, urednica, prevoditeljka, novinarka, univerzitetska profesorka. Autorka je brojnih članaka, eseja i intervjua u raznim časopisima (štampanim i elektronskim), urednica je i kourednica mnogih knjiga o pozorištu i drugim temama (kakve su, na primer,  Šekspir u Londonu i Pešti-Budimu, autorke Gabrijele Rojs, objavljena 2017; Genijus loci, autora Petera Đerđa, objavljena 2007), autorka nekoliko knjiga (Pet nacionalnih godina, Narodno pozorište pod upravom Robeta Alfoldija, 2013; Privatna stvar, 2015). Do 2013. bila je vanredna profesorka i šefica Odseka za pozorište na Univerzitetu u Kapošvaru. Predavačica je na nekoliko univerziteta. Bila je članica žirija na nekoliko festivala. Članica je Asocijacije pozorišnih kritičara Mađarske i IATC-a. Piše prikaze i kritike predstava nezavisnih grupa i eksperimentalnih predstava. Čest je gost međunarodnih festivala u regionu. Od 2008. je osnivačica i urednica popularnog veb-sajta kritike pod nazivom Revizor.