Fotografija: Ketrin O'Gorman

Fotografija: Ketrin O'Gorman

BRAJS LIS je vanredni profesor na odseku Drama i pozorište na Rojal Holoveju, Univerziteta u Londonu. Njegovi članci i prikazi savremenih predstava iz celog sveta objavljivani su u časopisima Drama rivju (TDR), Kontemporeri tieter rivju (CTR), Tieter riserč internešnal (TRI), Tieter džornal, Juropian stejdžis, Safundi i Nju tieter kvorterli (NTQ). Često piše o poljskom pozorištu, te je nedavno objavio i monografiju Posle ’89: Poljsko pozorište i političko (2016). Urednik je za oblast Evropskog pozorišta/performansa za Ratlidžovu pozorišnu arhivu, kao i pomoćnik urednika Kontemporeri tieter rivjua, a trenutno je u timu urednika publikacije Savremeni evropski dramski pisci (Ratlidž), zajedno sa Marijom Delgado i Denom Rebelatom, kao i Istorije poljskog pozorišta (Kembridž juniverziti pres) sa Katarinom Fazan i Mihalom Kobijalkom. Organizator je Pozorišnog seminara u Londonu, a trenutno radi na dva projekta koje finansira AHRC. U periodu od 2018. do 2021, na mestu je glavnog istraživača za „Inscenacije teških prošlosti: o narativima, objektima i javnom sećanju“, kao i učesnik projekta „Otelovljene izvođačke prakse u procesima pomirenja, konstrukcije sećanja i mira u regijama Čoko i El Pacifiko Medio, Kolumbija“, koji vode Melisa Blanko-Boreli i Anamarija Tamajo Duke.