Bojana Mladenović

BOJANA MLADENOVIĆ je umetnička direktorka SNDO - School for New Dance Development, studija za savremenu koreografiju na pozorišnoj akademiji Amsterdamskog univerziteta za umetnost (Academy of Theatre and Dance/ Amsterdam University of the Arts). Diplomirala je na DasArts-u (sada DAS Theatre),, postdiplomskim studijama za savremene izvođačke umetnosti u Amsterdamu nakon kojih su njeni radovi bili producirani u pozorištu Frascati i predstavljani u okviru festivala Something Raw, Beursschouwburg-a u Briselu i Xing-a u Bolonji. Od 2010. do 2014. bila je umetnička direktorka Teatra Het Veem, gde je podržavala radove nove generacije stvaralaca na polju koreografije, performansa i drugih vrsta eksperimentalnih izvođačkih umetnosti. Rođena je u Beogradu, gde je do odlaska u Amsterdam živela i radila kao koreograf, performer i bila jedna od osnivačica Stanice - Servisa za savremeni ples, Nomad Dance Akademije i Druge Scene. Bojana je dvostruki laureat Festivala koreografskih minijatura u Beogradu, a njene koreografije izvođene su u Narodnom pozorištu, KPGT-u, Bitef teatru i Malom pozorištu „Duško Radović“. Bojanin rad je našao svoje solidne temelje u okviru beogradske nezavisne plesne scene - činjenica koju Bojana nosi kao značku ponosa - a ona smatra da je alarmantno i neodgovorno što ova scena, dvadeset godina kasnije, nije strukturno podržana od državnih i lokalnih organa zaduženih za distribuciju resursa za umetnost i kulturu u Beogradu.